• 0229-502000
 

Handhavingsconvenant ILT: mooie stap voor Simon Loos

  |   home

Met het ondertekenen van het handhavingsconvenant met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vandaag, zet Simon Loos weer een mooie stap in het tonen van de kwaliteit en integriteit van haar dienstverlening. Het convenant geldt voor alle transportonderdelen en is vijf jaar geldig.

De ILT controleert en houdt toezicht op o.a. de veiligheid van het goederenvervoer over de weg, en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs. Dit gebeurt door controles langs de weg en bedrijfscontroles bij de organisaties zelf.

Toezicht minimaliseren
Het ILT houdt niet alleen toezicht, maar wil dit ook efficiënter en effectiever maken en zelfs waar mogelijk op afstand uitvoeren.

De bezegeling van het handhavingsconvenant betekent dat de inspectie het toezicht op de naleving van de regelgeving bij Simon Loos minimaliseert. Een voordeel voor zowel ILT als Simon Loos. En ook voor de opdrachtgevers van Simon Loos: het convenant geeft aantoonbaar zekerheid over hoe solide, betrouwbaar, duurzaam en integer wij omgaan met wet- en regelgeving en arbeidsomstandigheden.

Audits
Alleen bedrijven die goed presteren, kunnen in aanmerking komen voor een handhavingsconvenant. Nadat de ILT Simon Loos in 2013 benaderde voor een convenant, startte het stevige traject van interne en externe audits, waarbij ook planners, managers en chauffeurs van Simon Loos nauw betrokken waren. In de laatste audit onderzocht ILT de systemen en documenten, en nam steekproeven op risicovolle processen. Hierna stond niets het ondertekenen van het convenant meer in de weg.

Ondertekening
Waarnemend inspecteur-generaal Frank van Diepenbeek zette namens ILT zijn handtekening op het convenant, in het bijzijn van o.a. algemeen directeur Simon Loos, manager handhaving goederenvervoer Sjoerd Backx, auditoren Marius Netjes en Hans Breeuwsma en senior transportmanager Hans Peeman. Uiteraard werd de ondertekening trots afgesloten met vastlegging op de gevoelige plaat.

Voor meer informatie over het convenant en Simon Loos kun je contact opnemen met Hans Peeman op 06-29588648.