• 0229-502000
 

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de (nieuwste versies van de) onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Wilt u de voorwaarden liever per post ontvangen? Uiteraard sturen wij u ze graag toe (contact). U kunt de verschillende voorwaarden ook direct hieronder openen en opslaan.

1. Binnenlands vervoer

de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2. Grensoverschrijdend vervoer
3. Bulkvervoer

de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de weg, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

4. Expeditiewerkzaamheden

de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.

5. Overige logistieke activiteiten

de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank Rotterdam op 2 april 2014.

6. Betalingsvoorwaarden

voor zover niet in de voorwaarden specifiek omschreven, de Transport en Logistiek Nederland betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer: 69/2002.

Algemene voorwaarden Fanshop Simon Loos

Voor de fanshop van Simon Loos gelden andere leveringsvoorwaarden. Bekijk ze hier.