• 0229-502000
 

Ultraschone Econic aardgastrekker voor Simon Loos

  |   home

Logistiek dienstverlener Simon Loos uit Wognum heeft afgelopen week een eerste Mercedes-Benz Econic aardgastrekker in gebruik genomen. Deze Econic met aardgaskrachtbron is het resultaat van constructief overleg tussen Simon Loos en Albert Heijn met als uitgangspunt het terugdringen van de uitstoot en de geluidsoverlast van het dagelijkse transport. Ook Mercedes-Benz leverde dankzij de af fabriek aardgasoplossingen een waardevolle bijdrage.

Simon Loos & Albert Heijn
Simon Loos is met ruim 20 vestigingen en ca. 800 medewerkers een van Nederlands grootste logistiek dienstverleners. Een van de transporttaken van het bedrijf is de dagelijkse winkelbevoorrading van Albert Heijn supermarkten. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt door beide partijen doorlopend gezocht naar schone en zuinige transportoplossingen. In 2007 kondigde Albert Heijn al aan dat in 2010 alle trekkende eenheden minimaal aan de Euro 5-norm moesten voldoen en de trailers PIEK-gecertificeerd moesten zijn. Trailers welke aan de PIEK-norm voldoen, ook wel fluistertrailers genoemd, produceren aanzienlijk minder geluid en leveren daarmee minder overlast voor de omgeving op. Albert Heijn en Simon Loos maken ook efficiencyslagen als het gaat om de inzet van het materieel. Zo loopt er een project waarbij LZV’s (Lange Zware Voertuigen) tot aan de steden rijden om vervolgens één van de trailers te ontkoppelen en deze met een andere trekker verder te laten rijden. Simon Loos heeft een kleine 400 trekkende eenheden in het wagenpark waarvan er driekwart van het merk Mercedes-Benz is. De Actros trucks vormen de ruggengraat van de bedrijfswagenvloot.

Aardgasoplossingen
Simon Loos en Albert Heijn hebben tezamen gekeken welke beschikbare transportoplossingen de Euro 5-norm overstijgen en voor beide partijen voordelen met zich meebrengen. Mercedes-Benz werd gevraagd om hierover mee te denken en opperde al snel de uitgebreide mogelijkheden van aardgasvoertuigen. De beschikbare olievoorraad slinkt, terwijl de vraag ernaar toeneemt. De wereldvoorraad aardgas is echter vele malen groter dan de olievoorraad waardoor de prijs van aardgas minder onder druk staat. Maar aardgas heeft vooral een gunstig effect op de uitstoot van schadelijke emissies en het geluidsniveau. Aardgas verbrandt nagenoeg roet- en fijnstofvrij. Mercedes-Benz is met de ontwikkeling van aardgasvoertuigen in een vergevorderd stadium en is de enige fabrikant die zowel bussen als trucks, bestelwagens en personenwagens af fabriek kan leveren met een aardgasmotor. Bovendien kunnen deze voertuigen zonder problemen de transitie maken naar groen gas hetgeen vrijwel CO2-neutraal is.

Europese primeur: Econic NGT trekker
Het constructieve driehoeksoverleg tussen Simon Loos, Albert Heijn en Mercedes-Benz resulteerde in een Econic 1828 LLS trekker met een aardgasmotor. Deze configuratie is voor Simon Loos compleet nieuw. Met 205 kW en een maximum koppel van 1.000 Nm is de Econic aardgasmotor uitermate geschikt voor het distributiewerk. Het CNG (Compressed Natural Gas) wordt in hogedruk gasflessen tot 200 bar gecomprimeerd. Uiteindelijk kan de stap naar vloeibaar aardgas (LNG) of vloeibaar groen gas gemaakt worden om de huidige actieradius verder te vergroten. De Econic onderschrijdt nadrukkelijk de grenswaarden van de Euro 5- en EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) en heeft daarvoor geen roetfilter nodig. De uitstoot van CO2 wordt met aardgas met maar liefst 20% teruggedrongen in vergelijking met een dieselmotor en ook het geluidsniveau ligt fors lager. Met deze Econic kan wel tot de helft minder geluidsoverlast worden gerealiseerd. De Econic aardgastrekker zet een goede stap in de richting van PIEK-certificering van het voertuig zelf. Het binnen alle geluids- en emissienormen bevoorraden van Albert Heijn winkels in binnensteden en andere bevolkte gebieden voorkomt inzetbeperkingen door milieuzones. Maar de inzet van een dergelijk schoon en geluidsarm voertuig biedt ook veel kansen. Zo opent het de deur naar lokale overheden voor overleg over ruimere leveringstijden waarbij ‘buiten het publiek om’ wordt geleverd. Dit verlicht de verkeersdruk tijdens de spitsuren en zorgt daarmee ook voor meer veiligheid. Mercedes-Benz heeft bij de ontwikkeling van de Econic aardgastrekker sterk rekening gehouden met het thema veiligheid en ergonomie. Het zicht van de chauffeur is op gelijke ooghoogte als die van voetgangers en van fietsers. Bovendien geeft het grote raamoppervlak een perfect zicht rondom. Door de ergonomische lage cabinevloer kan bijzonder gemakkelijk aan de veilige rechterkant in- en uitgestapt worden.

Hooggespannen verwachtingen
De Econic aardgastrekker is voor Simon Loos het allereerste aardgasvoertuig in het wagenpark. De resultaten met dit nieuwe voertuig kunnen daardoor niet getoetst worden aan eerder opgedane ervaringen. Simon Loos heeft echter grote verwachtingen en zal de Econic aardgastrekker dan ook nauwlettend volgen om een goed oordeel te kunnen vellen over de rentabiliteit. De geografische inzet beperkt zich vooral tot Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland waarin het voertuig jaarlijks ca. 90.000 kilometer zal afleggen. Mercedes-Benz bedrijfswagendealer Gomes is al jaren de vaste mobiliteitspartner voor Simon Loos en zal ook het periodieke onderhoud van de Econic aardgastrekker voor zijn rekening nemen.

Over dit onderwerp is een special uitgezonden door RTL Transportwereld. De uitzending is terug te kijken via www.rtltransportwereld.nl (tv-archief, uitzending 14)