• 0229-502000
 

ACM keurt fusie Simon Loos en Peter Appel Transport goed

  |   home

Op maandag 14 december 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de fusie tussen Peter Appel Transport en Simon Loos goedgekeurd. In haar eindbesluit heeft de ACM geoordeeld dat er met de voorgenomen fusie voldoende concurrentie overblijft.

De goedkeuring van de ACM is een belangrijke stap in het fusieproces. In afwachting van het formele en inhoudelijke advies van de ondernemingsraad van Peter Appel Transport is er een begin gemaakt met de voorbereidingsfase.

Deze fase bestaat voornamelijk uit kennismaken en inventariseren van de werkwijze, processen en projecten. Ook over het ontwerp van de nieuwe organisatie en de bijbehorende structuur wordt nagedacht, waarbij de nieuwe directie zorgvuldigheid vooropstelt in het samensmelten van beide bedrijven.