• 0229-502000
 

Duurzame initiatieven bekroond met de Lean and Green-award

  |   home

Jaarlijks worden in het kader van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek de Lean and Green-awards uitgereikt aan organisaties die zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Logistiek dienstverlener Simon Loos mocht deze duurzaamheidsaward op 11 november in ontvangst nemen.

Simon Loos hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen en heeft daarom de afgelopen jaren al veel initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld inzetten van gastrekkers, waarvan er begin 2011 nog eens 30(!) in gebruik worden genomen. Simon Loos committeert zich om de CO2-uitstoot in 2012 met meer dan 20 procent te reduceren, en de doelstelling voor 2015 is zelfs 30 procent reductie.

Met de ontvangst van de Lean and Green-award is Simon Loos officieel koploper in milieubewust ondernemen. De Lean and Green-award is een direct resultaat van onze hoogwaardige logistieke diensten op het gebied van Transport , Warehouse, Value Added Logistics (VAL), Logistieke planning en Logistieke consultancy. We kunnen de logistiek van onze klanten hiermee volledig ontzorgen.

Een aantal van de initiatieven waarmee de 20 procent CO2-reductie wordt behaald:
» Gebruik alternatieve brandstoffen zoals gas
» Integratie van meerdere warehouselocaties in één nieuwbouwlocatie
» Implementatie van een Advanced Planning System
» Inzet LZV’s (Lang zwaar vervoer)

Alle maatregelen en initiatieven tezamen leiden tot de 20 procent CO2-reductie in 2012 cq. 30 procent in 2015. Voor dit plan heeft sr. Manager Transport Hans Peeman op 11 november de Lean and Green Award in ontvangst genomen. Simon Loos zet zo weer een nieuwe stap naar schone, veilige en slimme logistiek.